Spoločnosť CEVING s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Referencie

 • TRANSPETROL, a.s. , PS 1 Budkovce  - Nádrž 236 na uskladnenie ropy – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • TRANSPETROL, a.s. , PS 1 Budkovce  - Výstavba odvodňovacej sústavy suterénu čerpacej stanice – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby – stavebný dozor objednávateľa
 • TRANSPETROL, a.s., PS 4 Tupá – Výstavba novej meracej stanice ropy - stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • TRANSPETROL, a.s. , PS 4 Tupá - Nádrž H1018 na uskladnenie ropy – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • SHELL Slovakia s.r.o., Havarijné nádrže (Michalovce, Humenné, Prešov, Martin, Galanta, ... ) – spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia, aktualizácia havarijného plánu a jeho schválenie úradmi ochrany životného prostredia
 • SHELL Slovakia s.r.o., Rekonštrukcia ČS SHELL Slovakia s.r.o., Červeník – spracovanie architektonickej štúdie, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby, zabezpečenie stavebného povolenia
 • Obec Kechnec
 • Magneti Marelli Powertrain s.r.o., rozšírenie kancelárií – komplexná  inžinierska činnosť, stavebný dozor
 • Magneti Marelli Slovakia s.r.o., prestavba výrobnej haly a skladovacej haly  /Gilbos/ + veľkometrážny stan, komplexná inžinierska činnosť
 • SCHELLING Slovakia s.r.o., rozšírenie výrobnej haly - spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia
 • C.L.N. Slovakia s.r.o., areál U.S. Steel Košice  - Rekonštrukcia administratívnej budovy – stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ČS PHM Pezinok ( súkromný investor ) – spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, komplexná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia
 • ČS PHM Prešov – Ľubotice (súkromný investor ) - spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, komplexná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia
 • OZÓN Hanušovce, a.s., Rozšírenie skládky Hanušovce – Petrovce – stavebný dozor
 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. – Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, Košice – vypracovanie časti projektovej dokumentácie 

...

Do roku 2015 HOLCIM ( Slovensko ) a.s. závod Turňa nad Bodvou
Do roku 2012 Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 

 • Modernizácia pecnej linky - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Modernizácia mletia cementu a trosky - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Logistika infraštruktúry – zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Rekonštrukcia odprášenia baliarne – zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • SNCR selektívna nekatalytická redukcia NOx – zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu a dávkovanie zmesí do CM2 a PM-CM1 - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Stavebné úpravy centrálneho dispečingu -  zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, stavebný dozor, kolaudácia
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
 • Nádrže na uskladnenie ropy v PS1 Budkovce - inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Meracia stanica ropy v PS1 Budkovce - inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Čerpacia stanica ropy v PS1 Budkovce - stavebný dozor
 • Ropovod Adria pri PS4 Tupá - inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Meracia stania ropy v PS4 Tupá - stavebný dozor
 • Nárže na uskladnenie ropy v PS4 Tupá - stavebný dozor
 • Výrobný závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Výrobný komplex I.etapa - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Výrobný komplex II.etapa - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
Referencie / BLISS, a.s. Košice - foto
Referencie / BLISS, a.s. Košice - foto

...

 • Výrobný závod - inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
 • Výrobný závod - zabezpečenie stavebného povolenia
 • Logisticko-servisné centrum LSC - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie parkovísk - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie šatní - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozširovanie systému chladenia - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
Referencie / GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
 • Výrobný závod - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Skladovacia hala - Výrobný závod a skladová hala, zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
Referencie / CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
 • Výrobný závod - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie šatní a parkovísk- zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
 • Výrobný závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie výrobného závodu - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie parkovísk - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
Referencie / SWEP SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / SWEP SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / SWEP SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
 • Výrobný závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia
Referencie / Kuenz-SK, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Kuenz-SK, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Kuenz-SK, s.r.o. Kechnec - foto
 • Montážny závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
Referencie / Gilbos Slovensko, a.s Kechnec - foto
Referencie / Gilbos Slovensko, a.s Kechnec - foto
Referencie / Gilbos Slovensko, a.s Kechnec - foto
 • Výrobný závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
Referencie / Precision Process Technology Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Precision Process Technology Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto

...

 • ČS SHELL Štrba, pravostranné diaľničné odpočívadlo D1 - stavebný dozor, kolaudácia
 • ČS SHELL Považská Bystrica, ľavostranné diaľničné odpočívadlo D1 - realizácia projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, stavebný dozor, kolaudácia
Referencie / SHELL Slovakia s.r.o. Bratislava - foto
Referencie / SHELL Slovakia s.r.o. Bratislava - foto
 • Reštaurácia McDonald´s Košice, Nad Jazerom - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Reštaurácia McDonald´s Zvolen -  inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Reštaurácia McDonald´s Liptovský Mikuláš -  inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Reštaurácia McDonald´s Banská Bystrica - rekonštrukcia -  inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby
Referencie / Mc Donald´s Slovakia, s.r.o. Bratislava - foto
 • výstavba a rekonštrukcie čerpacích staníc v počte 25 ks v rámci celej SR – príprava, zabezpečenie stavebného povolenia, stavebný dozor, kolaudácia
 • výstavba LPG staníc v počte 40 ks v rámci celej SR – realizácia stavieb na kľúč - zabezpečenie stavebného povolenia, realizácia stavby, kolaudácia
 • zabezpečenie manažérskych činnosti pre maloobchod - príprava, projekcia a vedenie stavieb čerpacích staníc pre celé Slovensko
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
 • výstavba a rekonštrukcie čerpacích staníc v rámci celej SR – príprava, zabezpečenie stavebného povolenia, stavebný dozor, kolaudácia
 • havaríjné nádrže - zabezpečenie stavebných povolení, stavebný dozor, kolaudácia stavieb
Referencie / OMV Slovensko, a.s. Bratislava - foto
Referencie / OMV Slovensko, a.s. Bratislava - foto
 • výstavba obchodných centier v rámci stredného a východného Slovenska - zabezpečenie stavebných povolení, stavebný dozor, kolaudácia stavieb
Referencie / BILLA, s.r.o. Bratislava - foto

...

 • Infraštruktúra pre priemyselnú zónu Kechnec - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Spoločenské centrum - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie technológie úpravne vody v Priemyselnej zóne Kechnec - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Stredisko správy a údržby v Priemyselnej zóne Kechnec - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie do Priemyselnej zóny Kechnec - zabezpečenie projektu stavby, územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Kamerový systém v Priemyselnej zóne - inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby
 • Rekonštrukcia centrálnej zóny obce - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Výstavba pohraničného mostu cez rieku Hornád medzi obcami Kechnec a Abaujvár ( HU ) a príjazdové cesty - zabezpečenie projektu stavby a stavebného povolenia, stavebný dozor, geodézia, kolaudácia stavby
 • Polyfunkčný objekt - zabezpečenie projektovej dokumentácie stavby, stavebného povolenia, stavebný dozor a kolaudácia stavby
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
 • Nájomné byty - 18 b.j. 1. etapa - stavebný dozor počas výstavby
 • Nájomné byty - 18 b.j. 2. etapa - stavebný dozor počas výstavby
Referencie / Obec Dvorníky - Včeláre - foto
 • Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč - stavebný dozor
 • Modernizácia ZŠ a MŠ - stavebný dozor
Referencie / Obec Poproč - foto
Referencie / Obec Poproč - foto
Referencie / Obec Poproč - foto