CEVING s.r.o. respects the protection of your data

This website uses cookies. For more informacition about cookies, visit Cookies section of the site. It is your sole responsibility not allow or disable the usage of cookies. In such a case, it may be that limited functionality or exclusion of some parts of the browsed web site.

References

 • TRANSPETROL, a.s. , PS 1 Budkovce  - Nádrž 236 na uskladnenie ropy – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • TRANSPETROL, a.s. , PS 1 Budkovce  - Výstavba odvodňovacej sústavy suterénu čerpacej stanice – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby – stavebný dozor objednávateľa
 • TRANSPETROL, a.s., PS 4 Tupá – Výstavba novej meracej stanice ropy - stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • TRANSPETROL, a.s. , PS 4 Tupá - Nádrž H1018 na uskladnenie ropy – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • SHELL Slovakia s.r.o., Havarijné nádrže (Michalovce, Humenné, Prešov, Martin, Galanta, ... ) – spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia, aktualizácia havarijného plánu a jeho schválenie úradmi ochrany životného prostredia
 • SHELL Slovakia s.r.o., Rekonštrukcia ČS SHELL Slovakia s.r.o., Červeník – spracovanie architektonickej štúdie, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby, zabezpečenie stavebného povolenia
 • Obec Kechnec
 • Magneti Marelli Powertrain s.r.o., rozšírenie kancelárií – komplexná  inžinierska činnosť, stavebný dozor
 • Magneti Marelli Slovakia s.r.o., prestavba výrobnej haly a skladovacej haly  /Gilbos/ + veľkometrážny stan, komplexná inžinierska činnosť
 • SCHELLING Slovakia s.r.o., rozšírenie výrobnej haly - spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia
 • C.L.N. Slovakia s.r.o., areál U.S. Steel Košice  - Rekonštrukcia administratívnej budovy – stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ČS PHM Pezinok ( súkromný investor ) – spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, komplexná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia
 • ČS PHM Prešov – Ľubotice (súkromný investor ) - spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, komplexná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia
 • OZÓN Hanušovce, a.s., Rozšírenie skládky Hanušovce – Petrovce – stavebný dozor
 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. – Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, Košice – vypracovanie časti projektovej dokumentácie 

Priemyselné stavby

HOLCIM (Slovensko) Inc., plant Turňa nad Bodvou ( former Východoslovenské stavebné hmoty, Inc., up to 2012 )

 • Modernization of kiln line - providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.   
 • Modernization of cement and slag grinding -  providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.    
 • Logistics of infrastructure  – providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.    
 • Reconstruction of packer dedusting – providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.    
 • SNCR selective non-catalytic reduction NOx – providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.     
 • installation of the operating cylinder mixture clinker dusting and bypass dust and dispensing the mixture into CM2 a PM-CM1 - providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.     
 • Construction modifications of the central dispatching - providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.    
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
Referencie / CRH (Slovensko) a.s. - foto
 • Tanks for Rude oil storage, Budkovce -  engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.
 • Production plant -providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
 • Production complex  I. stage - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection 
 • Production complex II. stage - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
Referencie / BLISS, a.s. Košice - foto
Referencie / BLISS, a.s. Košice - foto

Výrobné areály v Priemyselnej zóne Kechnec

 • Production plant - engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
 • Production plant - providing of building permission
 • Logistics Service Centre - LSC - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.  
 • Expansion of parking - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.   
 • Expansion of lockers - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.   
 • Expansion of cooling system - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection.   
Referencie / GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
 • Production plant - providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
 • Storage hall - Production plant and storage hall - providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
Referencie / CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
 • Production plant - providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
 • Expansion of lockers and parking -providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection 
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
 • Production plant -providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
 • Expansion of production plant - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection 
 • Expansion of parking  - providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection 
Referencie / SWEP SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / SWEP SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / SWEP SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec - foto
 • Production plant - providing of land and building permit
Referencie / Kuenz-SK, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Kuenz-SK, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Kuenz-SK, s.r.o. Kechnec - foto
 • Assembly plant - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
Referencie / Gilbos Slovensko, a.s Kechnec - foto
Referencie / Gilbos Slovensko, a.s Kechnec - foto
Referencie / Gilbos Slovensko, a.s Kechnec - foto
 • Production plant - providing of land and building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
Referencie / Precision Process Technology Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto
Referencie / Precision Process Technology Slovakia, s.r.o. Kechnec - foto

Stavby občianskej vybavenosti

 • ČS SHELL Štrba, pravostranné diaľničné odpočívadlo D1 - stavebný dozor, kolaudácia
 • ČS SHELL Považská Bystrica, ľavostranné diaľničné odpočívadlo D1 - realizácia projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, stavebný dozor, kolaudácia
Referencie / SHELL Slovakia s.r.o. Bratislava - foto
Referencie / SHELL Slovakia s.r.o. Bratislava - foto
 • McDonald´s Košice, Nad Jazerom Restaurant - providing of the Zoning and Building Permit, engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • McDonald´s Zvolen Restaurant -  engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • McDonald´s Liptovský Mikuláš Restaurant -  engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • McDonald´s Banská Bystrica Restaurant - rekonštrukcia -  engineering and on site supervision during construction
Referencie / Mc Donald´s Slovakia, s.r.o. Bratislava - foto
 • construction and reconstruction of gas stations in the number of 25 units across the Slovak republic   – providing of  building permit, engineering and site supervision during construction, providing of final inspection
 • Construction LPG stations in the number of 40 units across the Slovak republic  – realization of turnkey projects  - providing of   building permit,  realization of construction, providing of final inspection
 • Providing of manager activities  for retail - preparation, design and site management of filling stations for whole Slovakia
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
Referencie / SLOVNAFT a.s., Bratislava - foto
 • Construction and reconstruction of gas stations across the Slovak republic – Preparation, providing of building permit, construction supervision and final inspection
 • Emergency tanks -providing of building permits, construction supervision and final inspections 
Referencie / OMV Slovensko, a.s. Bratislava - foto
Referencie / OMV Slovensko, a.s. Bratislava - foto
 • Constrution of shopping centers across middle and east Slovakia - providing of building permits, construction supervision and final inspections
Referencie / BILLA, s.r.o. Bratislava - foto

Spolupráca s miestnymi zastupiteľstvami

 • Utilities for the industrial zone Kechnec - providing of the Zoning and Building Permit, engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • Community Centre - providing of the Building Permit, engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • Enlarging of the Water Treatment Facility for Industrial Zone Kechnec - providing of the Building Permit, engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • Administrative and maintance Centre for Industrial Zone Kechnec - providing of the Zoning and Building Permit, engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • Reconstruction of the road to Industrial Zone Kechnec - providing of the Design, providing of Zoning and Building Permit, engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • CCTV system in Industrial Zone Kechnec - engineering and on site supervision during construction
 • Reconstruction of the municipality central zone - Rekonštrukcia centrálnej zóny obce - providing of the Zoning and Building Permit, engineering and on site supervision during construction, providing of operation permit
 • Cross border Bridge over river Hornád between Kechnec and Abaujvár (HUN)  - providng of the design and construction permit
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
Referencie / Obec Kechnec - foto
 • Lodging Flats - 18 unit 1st phase - construction supervision
 • Lodging Flats - 18 unit 2nd phase - construction supervision
Referencie / Obec Dvorníky - Včeláre - foto
 • Reconstruction of the municipality central zone in Poproč - construction supervision
 • Modernization of Primary School and Nursery - construction supervision
Referencie / Obec Poproč - foto
Referencie / Obec Poproč - foto
Referencie / Obec Poproč - foto