Spoločnosť CEVING s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Činnosť spoločnosti

CEVING s.r.o. zabezpečuje pre investorov kompletné služby od poradenstva pri výbere vhodného pozemku až po úspešné zabezpečenie užívacieho povolenia stavby, aby stavba spĺňala najprísnejšie kritéria kvality, komfortu a bezpečnosti s ohľadom na dodržiavanie noriem, zákonov a v neposlednom rade aj s ohľadom na životné prostredie. 

V súčasnosti v spoločnosti pracuje mladý dynamický tím 10 pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou a realizáciou stavieb. Pracovníci sú odborne vzdelaní ľudia v odboroch stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika s príslušnými osvedčeniami stavebných dozorov vydaných Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Komunikácia v rôznych jazykoch je pre našu spoločnosť samozrejmosťou. Spolupracujeme i s rôznymi externými spoločnosťami, ktorých činnosti sú potrebné pre úspešné zvládnutie jednotlivých projektov.

Naše obsiahle činnosti by sme vedeli zhrnúť do týhto bodov:

  • investične výstavby od A po Z
  • poradenská a konzultačná činnosť pri výstavbe
  • zabezpečenie geologických prieskumných prác
  • zabezpečenie archeologických prieskumov
  • zabezpečenie projektových manažérov pre realizáciu tendrov
  • projektové práce pre všetky typy a druhy stavieb
  • inžinierska činnosť vo výstavbe
  • riešenie majetkoprávnych vzťahov pred a počas realizácie výstavby
  • výkon stavebného dozoru pre pozemné, inžinierske (energetické, vodohospodárske potrubné a líniové) stavby, technické a technologické vybavenie stavieb
  • enviromentálne poradenstvo

Najaktuálnejšou činnosťou ponúkanou spoločnosťou je enviromentálny manažment pri zložitých výrobných, priemyselných prevádzkach.

Partneri