Referencie

Medzi najvýznamnejších investorov a ich projekty, na ktorých sme spolupracovali patria:

(kliknutím na spoločnosť sa presuniete na podrobnejšie referencie )

Priemyselné stavby

Výrobné areály v Priemyselnej zóne Kechnec

Stavby občianskej vybavenosti

Spolupráca s miestnymi zastupiteľstvami

 

 

 

 

Podrobnejšie referencie jednotlivých stavieb


CRH (Slovensko) a.s.

         - do roku 2015 HOLCIM ( Slovensko ) a.s. závod Turňa nad Bodvou

         - do roku 2012 Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 

 • Modernizácia pecnej linky - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Modernizácia mletia cementu a trosky - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Logistika infraštruktúry zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Rekonštrukcia odprášenia baliarne – zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • SNCR selektívna nekatalytická redukcia NOx – zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu a dávkovanie zmesí do CM2 a PM-CM1 - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Stavebné úpravy centrálneho dispečingu -  zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť počas výstavby, stavebný dozor, kolaudácia

späť na úvod


Transpetrol, a.s. Bratislava

 • Nádrže na uskladnenie ropy v PS1 Budkovce - inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Meracia stanica ropy v PS1 Budkovce - inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Čerpacia stanica ropy v PS1 Budkovce - stavebný dozor
 • Ropovod Adria pri PS4 Tupá - inžinierska činnosť počas výstavby, kolaudácia, stavebný dozor
 • Meracia stania ropy v PS4 Tupá - stavebný dozor
 • Nárže na uskladnenie ropy v PS4 Tupá - stavebný dozor

späť na úvod


GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Kechnec

 • Výrobný závod - zabezpečenie stavebného povolenia
 • Logisticko-servisné centrum LSC - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie parkovísk - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie šatní - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozširovanie systému chladenia - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

späť na úvod


CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. Kechnec

 • Výrobný závod - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Skladovacia hala - Výrobný závod a skladová hala, zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

späť na úvod


Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec

 • Výrobný závod - inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

späť na úvod


Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec

 • Výrobný závod - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie šatní a parkovísk- zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

späť na úvod


SWEP SLOVAKIA, s.r.o. Kechnec

 • Výrobný závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie výrobného závodu - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie parkovísk - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

 spáť na úvod


Kuenz-SK, s.r.o. Kechnec

 • Výrobný závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia

späť na úvod


Gilbos Slovensko, a.s. Kechnec

 • Montážny závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

späť na úvod


Precision Process Technology Slovakia, s.r.o. Kechnec

 • Výrobný závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

späť na úvod


SISME Slovakia, s.r.o. Malý Krtíš

 • Výrobný závod - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

späť na úvod


BLISS a.s. Košice

 • Výrobný komplex I.etapa - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Výrobný komplex II.etapa - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

späť na úvod


SHELL Slovakia s.r.o. Bratislava

 • ČS SHELL Štrba, pravostranné diaľničné odpočívadlo D1 - stavebný dozor, kolaudácia
 • ČS SHELL Považská Bystrica, ľavostranné diaľničné odpočívadlo D1 - realizácia projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, stavebný dozor, kolaudácia

späť na úvod


SLOVNAFT a.s., Bratislava

 • výstavba a rekonštrukcie čerpacích staníc v počte 25 ks v rámci celej SR – príprava, zabezpečenie stavebného povolenia, stavebný dozor, kolaudácia
 • výstavba LPG staníc v počte 40 ks v rámci celej SR – realizácia stavieb na kľúč - zabezpečenie stavebného povolenia, realizácia stavby, kolaudácia
 • zabezpečenie manažérskych činnosti pre maloobchod - príprava, projekcia a vedenie stavieb čerpacích staníc pre celé Slovensko

späť na úvod


OMV Slovensko, a.s. Bratislava

 • výstavba a rekonštrukcie čerpacích staníc v rámci celej SR – príprava, zabezpečenie stavebného povolenia, stavebný dozor, kolaudácia
 • havaríjné nádrže - zabezpečenie stavebných povolení, stavebný dozor, kolaudácia stavieb

  späť na úvod


BILLA, s.r.o. Bratislava

 • výstavba obchodných centier v rámci stredného a východného Slovenska - zabezpečenie stavebných povolení, stavebný dozor, kolaudácia stavieb

spáť na úvod


McDonald´s Slovakia, s.r.o. Bratislava

 • Reštaurácia McDonald´s Košice, Nad Jazerom - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Reštaurácia McDonald´s Zvolen -  inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Reštaurácia McDonald´s Liptovský Mikuláš -  inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Reštaurácia McDonald´s Banská Bystrica - rekonštrukcia -  inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby

späť na úvod


Obec Kechnec

 • Infraštruktúra pre priemyselnú zónu Kechnec - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Spoločenské centrum - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rozšírenie technológie úpravne vody v Priemyselnej zóne Kechnec - zabezpečenie stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Stredisko správy a údržby v Priemyselnej zóne Kechnec - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie do Priemyselnej zóny Kechnec - zabezpečenie projektu stavby, územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Kamerový systém v Priemyselnej zóne - inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby
 • Rekonštrukcia centrálnej zóny obce - zabezpečenie územného a stavebného povolenia, inžinierska činnosť a stavebný dozor počas výstavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • Výstavba pohraničného mostu cez rieku Hornád medzi obcami Kechnec a Abaujvár ( HU ) a príjazdové cesty - zabezpečenie projektu stavby a stavebného povolenia, stavebný dozor, geodézia, kolaudácia stavby
 • Polyfunkčný objekt - zabezpečenie projektovej dokumentácie stavby, stavebného povolenia, stavebný dozor a kolaudácia stavby

späť na úvod


Obec Dvorníky - Včeláre

 • Nájomné byty - 18 b.j. 1. etapa - stavebný dozor počas výstavby
 • Nájomné byty - 18 b.j. 2. etapa - stavebný dozor počas výstavby

späť na úvod


Obec Poproč

 • Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč - stavebný dozor
 • Modernizácia ZŠ a MŠ - stavebný dozor

spať na úvod


Ostatné stavby

 • Hotel Double Tree by HILTON Košice - rekonštrukcia pôvodného hotela Slovan Košice - zabezpečenie stavebného povolenia
 • Obchodné centrum Sallerovej vystavby -Galéria Košice – zabezpečenie stavebného povolenia
 • Obchodné centrum Asko Nábytok - stavebný dozor
 • METRO Group Properties SR s.r.o. – Pristavba skladovacich priestorov Metro Kosice - technický dozor investora

späť na úvod

 

Výber z referencií