Činnosť spoločnosti

CEVING s.r.o. zabezpečuje pre investorov kompletné služby od poradenstva pri výbere vhodného pozemku až po úspešné zabezpečenie užívacieho povolenia stavby, aby stavba spĺňala najprísnejšie kritéria kvality, komfortu a bezpečnosti s ohľadom na dodržiavanie noriem, zákonov a v neposlednom rade aj s ohľadom na životné prostredie. Najaktuálnejšou činnosťou ponúkanou spoločnosťou je enviromentálny manažment pri zložitých výrobných, priemyselných prevádzkach.

V súčasnosti v spoločnosti pracuje mladý dynamický tím 10 pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou a realizáciou stavieb. Pracovníci sú odborne vzdelaní ľudia v odboroch stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika s príslušnými osvedčeniami stavebných dozorov vydaných Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Komunikácia v rôznych jazykoch je pre naše združenie samozrejmosťou. Spolupracujeme i s rôznymi externými spoločnosťami, ktorých činnosti sú potrebné pre úspešné zvládnutie jednotlivých projektov.

Naše obsiahle činnosti by sme vedeli zhrnúť do týhto bodov:

  • investične výstavby od A po Z
  • poradenská a konzultačná činnosť pri výstavbe
  • zabezpečenie geologických prieskumných prác
  • zabezpečenie archeologických prieskumov
  • zabezpečenie projektových manažérov pre realizáciu tendrov
  • projektové práce pre všetky typy a druhy stavieb
  • inžinierska činnosť vo výstavbe
  • riešenie majetkoprávnych vzťahov pred a počas realizácie výstavby
  • výkon stavebného dozoru pre pozemné, inžinierske (energetické, vodohospodárske potrubné a líniové) stavby, technické a technologické vybavenie stavieb
  • enviromentálne poradenstvo
 

Výber z referencií