Vitajte na našich stránkach

          Vitajte na stránkach inžinierskej a projekčnej spoločnosti CEVING s.r.o.. Naša spoločnosť ponúka komplexné služby súvisiace s prípravou a manažovaním stavby. Na stránke nájdete základné informácie o činnostiach firmy, ako aj výber z referenčných stavieb realizovaných za 27 rokov existencie CEVINGU. V prípade, že sa chcete dozvedieť o spoločnosti CEVING s.r.o. viac, neváhajte nás kontaktovať osobne, telefonicky, prípadne e-mailom. Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu.

čítaj viac

 

Už aj rodinné domy...

        CEVING rozširuje okruh pôsobnosti na rodinné domy... Kým doteraz sme sa zaoberali prevažne priemyselnými stavbami a stavbami občianskej vybavenosti, odteraz sme sa v rámci spoločnosti zabezpečili tak, že začíname ponúkať naše činnosti aj pre širší okruh záujemcov, ktorí si chcú splniť svoj sen v podobe výstavby rodinného domu. Pre záujemcov z Košíc a blízkeho okolia vieme byť nápomocní pri zabezpečení projektu stavby, stavebného povolenia, stavebného dozora a kolaudácie nového domu. Samozrejmosťou je zápis do katastra nehnuteľností, ktorým sa sen dostane pod strechu z  legislatívneho hľadiska. Je to už iba na Vás. My sme pripravení...

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte priamo kompetentnú osobu našej spoločnosti - Ing. Levčík, 0915 / 958 365, e-mail: levcik@ceving.sk

 

CEVING s.r.o. nástupca Združenia CEVING

       Kolektív inžinierskej a projekčnej kancelárie doteraz podnikajúci ako združenie fyzických osôb sa po dlhých 21 rokoch rozhodol zmeniť formu podnikania a od 1.3.2013 už pokračuje ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom CEVING s.r.o.. Všetky práva a povinnosti Združenia CEVING prešli transformáciou na CEVING s.r.o..  sonna.com.ua

Aktuálne realizujeme

 V súčasnosti CEVING s.r.o. zabezpečuje činnosti na nasledovných stavbách:

 • TRANSPETROL, a.s. , PS 1 Budkovce  - Nádrž 236 na uskladnenie ropy – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • TRANSPETROL, a.s. , PS 1 Budkovce  - Výstavba odvodňovacej sústavy suterénu čerpacej stanice – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby – stavebný dozor objednávateľa
 • TRANSPETROL, a.s., PS 4 Tupá – Výstavba novej meracej stanice ropy - stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • TRANSPETROL, a.s. , PS 4 Tupá - Nádrž H1018 na uskladnenie ropy – stavebný dozor objednávateľa, zabezpečenie kolaudácie stavby
 • SHELL Slovakia s.r.o., Havarijné nádrže (Michalovce, Humenné, Prešov, Martin, Galanta, ... ) – spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia, aktualizácia havarijného plánu a jeho schválenie úradmi ochrany životného prostredia
 • SHELL Slovakia s.r.o., Rekonštrukcia ČS SHELL Slovakia s.r.o., Červeník – spracovanie architektonickej štúdie, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby, zabezpečenie stavebného povolenia
 • Obec Kechnec
 • Magneti Marelli Powertrain s.r.o., rozšírenie kancelárií – komplexná  inžinierska činnosť, stavebný dozor
 • Magneti Marelli Slovakia s.r.o., prestavba výrobnej haly a skladovacej haly  /Gilbos/ + veľkometrážny stan, komplexná inžinierska činnosť
 • SCHELLING Slovakia s.r.o., rozšírenie výrobnej haly - spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenie, stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia
 • C.L.N. Slovakia s.r.o., areál U.S. Steel Košice  - Rekonštrukcia administratívnej budovy – stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia
 • ČS PHM Pezinok ( súkromný investor ) – spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, komplexná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia
 • ČS PHM Prešov – Ľubotice (súkromný investor ) - spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, komplexná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia
 • OZÓN Hanušovce, a.s., Rozšírenie skládky Hanušovce – Petrovce – stavebný dozor
 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. – Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, Košice – vypracovanie časti projektovej dokumentácie 

čítaj viac z referencií

 

Výber z referencií