Vitajte na našich stránkach

          Vitajte na stránkach inžinierskej a projekčnej spoločnosti CEVING s.r.o.. Naša spoločnosť ponúka komplexné služby súvisiace s prípravou a manažovaním stavby. Na stránke nájdete základné informácie o činnostiach firmy, ako aj výber z referenčných stavieb realizovaných za 21 rokov existencie CEVINGU. V prípade, že sa chcete dozvedieť o spoločnosti CEVING s.r.o. viac, neváhajte nás kontaktovať osobne, telefonicky, prípadne e-mailom. Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu.

čítaj viac

 

Už aj rodinné domy...

        CEVING rozširuje okruh pôsobnosti na rodinné domy... Kým doteraz sme sa zaoberali prevažne priemyselnými stavbami a stavbami občianskej vybavenosti, odteraz sme sa v rámci spoločnosti zabezpečili tak, že začíname ponúkať naše činnosti aj pre širší okruh záujemcov, ktorí si chcú splniť svoj sen v podobe výstavby rodinného domu. Pre záujemcov z Košíc a blízkeho okolia vieme byť nápomocní pri zabezpečení projektu stavby, stavebného povolenia, stavebného dozora a kolaudácie nového domu. Samozrejmosťou je zápis do katastra nehnuteľností, ktorým sa sen dostane pod strechu z  legislatívneho hľadiska. Je to už iba na Vás. My sme pripravení...

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte priamo kompetentnú osobu našej spoločnosti - Ing. Levčík, 0915 / 958 365, e-mail: levcik@ceving.sk

 

CEVING s.r.o. nástupca Združenia CEVING

       Kolektív inžinierskej a projekčnej kancelárie doteraz podnikajúci ako združenie fyzických osôb sa po dlhých 21 rokoch rozhodol zmeniť formu podnikania a od 1.3.2013 už pokračuje ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom CEVING s.r.o.. Všetky práva a povinnosti Združenia CEVING preberá transformáciou CEVING s.r.o..  sonna.com.ua

Aktuálne realizujeme

 V súčasnosti CEVING s.r.o. zabezpečuje činnosti na nasledovných stavbách:

 • Slovenský futbalový zväz - Národné treningové centrum v Poprade
 • HOLCIM (Slovensko) a.s. závod Turňa nad Bodvou - Logistika infraštruktúry
 • HOLCIM (Slovensko) a.s. závod Turňa nad Bodvou - Rekonštrukcia odprášenia baliarne
 • HOLCIM (Slovensko) a.s. závod Turňa nad Bodvou - SNCR selektívna nekatalytická redukcia NOx
 • HOLCIM (Slovensko) a.s. závod Turňa nad Bodvou - Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu a dávkovanie zmesí do CM2 a PM-CM1
 • HOLCIM (Slovensko) a.s. závod Turňa nad Bodvou - TAP 200
 • HOLCIM (Slovensko) a.s. - Rekonštrukcia betonárne HOLCIM Prešov
 • Transpetrol, a.s. , Nádrže na uskladnenie ropy
 • CROWN Bevcan Slovakia s.r.o. - Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec, IV. etapa - rozšírenie výroby
 • Slovnaft, a.s., manažérske činnosti pred, počas a po ukončení výstavby
 • OMV Slovensko, a.s. - Havaríjné nádrže
 • P-P, s.r.o. - ČS PHM Podhájska
 • Aspekt Rožňava, s.r.o. - Skladovacia hala Hrušov
 • EuroNaft s.r.o. - ČS PHM Lovčica - Trubín
 • Obec Kechnec - Polyfunkčný objekt
 • Obec Vyšná Myšľa - Úprava verejného priestranstva pri cyklotrase Hornád vo Vyšnej Myšli ( financované z EÚ )
 • Cezhraničná spolupráca Kechnec (SVK) - Abaujvár (HUN) - Most cez rieku Hornád ( financované z EÚ )
 • Obec Dvorníky - Včeláre - Inžinierske siete pre IBV Dvorníky - Včeláre
 • Obec Dvorníky - Včeláre - Nájomné byty Dvorníky - Včeláre - 18 b.j. ( financované z EÚ )
 • Tomáš Juhász - Štrkopiesky, Turňa nad Bodvou - Administratívno-hospodárska budova Turňa nad Bodvou
 • Billa, s.r.o. - Obchodné centrum Stupava
 •  

čítaj viac z referencií

 

Výber z referencií